For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

پروژه‌های تحقیقاتی حال حاضر

پروژه‌های در جریان.

۱) ‏در‎ حال کار روی مقاله با عنوان «تولید ساختارهای غیروابسته جدید با روشهای هراشوفسکی» به همکاری آقای دکتر مسعود پورمهدیان در پژوهشگاه دانشهای بنیادی در تهران هستم.

عنوان این مقاله ‏(احتمالا) به صورت زیر خواهد بود.
New NIP structures by Hrushovski methods
عمده‌ی کار تحقیقاتی انجام شده است و مرحله‌ی نگارش آغاز شده است.‎
این پروژه در نظریه‌ی مدل بسیار انتزاعی صورت می‌‌گیرد. این پروژه در ادامه‌ی پروژه‌ی قبلی بنده با ایشان است که سال گذشته تحویل داده شده و در انتظار داوری است. 
۲‎‎) در حال انجام یک پروژه‌ی تحقیقاتی با آقای افشین زارعی هستم. این پروژه ترکیبی از نظریه‌ی اعداد و نظریه‌ی مدل است و طی آن قرار است ساختار اعداد طبیعی به همراه تابعی به صورت e.x مورد مطالعه قرار گیرد که در آن منظور از e‎‏‎‏‎ همان عدد اویلر است. این پروژه در ادامه‌ی پروژه‌ی قبلی بنده با ایشان است که سال گذشته تحویل داده شده است و منتظر داوری است. 
۳)  به همراه آقای محمد معارفی (فارغ‌التحصیل از دانشگاه لیدز انگلستان در مقطع کارشناسی ارشد) روی پروژه‌ای جبری (در مورد میدانهای ارزیابی)‌ کار می‌کنم. این پروژه‌ تحت راهنمائی آقای پروفسور دوگالد‌مکفرسون از دانشگاه لیدز در جریان است  و در صورت توفیق به چندین پروژه‌ی دیگر نیز منتج خواهد شد.
۴) قرار است با گرفتن یک دانشجوی ارشد مشترک‏، یک همکاری علمی با آقای دکتر هاشمی داشته باشم. از آنجا که کار ابشان کاربردی و کار اینجانب کاملاً محض است‏، پیدا کردن اشتراک علمی امری بسیار جذاب  است. در  پروژه‌ی مورد نظر‏، به بررسی روشهای کاربردی حذف سور در میدانهای بسته‌ی حقیقی خواهیم پرداخت. شروع این ایده‏، پس از صحبت بنده با ایشان درباره‌ی ترم تابستانی امسال صورت گرفت.

پروژه‌های به پایان رسیده.

در پروژه‌ای تحت عنوان 

«a dependent bi-coloured field» با همکاری مسعود پورمهدیان، یک کلاس فراسه در نظر گرفته‌ایم که از یک تئوری هندسی  به همراه یک محمول برای «رنگ» تشکیل شده است. این کلاس را شبیه به روشهای هراشوفسکی اصلبندی و ویژگی‌های مدل تئوریک آن را بررسی کرده‌ایم.

 

در پروژه‌ی «the structure of natural numbers with a Beatty seqeunce» به همراه افشین زارعی،  تصمیم‌پذیری ساختار اعداد حقیقی به همراه جمع و ضرب اعداد صحیح در عدد نپر مورد بررسی قرار گرفته است. 

University Research

تحت نظارت وف بومی