For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

درسها

عموماً جزوه‌های درسی خود را تایپ‌شده دراختیار دانشجویان قرار می‌دهم. درسهائی که تا کنون ارائه کرده‌ام در زیر آمده‌اند. جزوه‌های تایپ‌شده‌ی درسها در بخش یادداشتها و جزوات قرار گرفته‌اند. 


ترم اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲

توپولوژی (روی لینک کلیک کنید تا وارد صفحهٔ این درس شوید).

ریاضی عمومی ۱


ترم دوم، ۱۴۰۰/۱۴۰۱

نظریهٔ مجموعه‌ها (یادداشتها امتحان درس، این دورهٔ نظریهٔ مجموعه‌ها، دومین تدریس من بود و نسبت به دورهٔ قبل این حسن را داشت که در آن به مفهوم فرسینگ و اثبات استقلال فرضیه‌ٔ پیوستار نیز پرداختیم. تدریس این مفاهیم در حد یک درس کارشناسی، چالشی بسیار بزرگ بود که البته از حاصلش راضی بودم.

ریاضی عمومی ۲،  یادداشتها،  فیلمها (متاسفانه برخی فیلمهای این تدریس به علت عدم همکاری مناسب سایت آپارات از بین رفته‌اند).


ترم اول، ۱۴۰۰

درس مباحث ویژه (مشترک با د.بهبودی)، برای کارشناسی ارشد.

عنوان این درس «پدیده‌ٔ حذف سور در میدانهای ارزیابی بستهٔ‌ جبری» است و این درس توسط من، محسن خانی، و آقای دکتر بهبودی به طور همزمان ارائه می‌شود. هدف از این ارائه، تقویت همکاری بین رشته‌ای در دانشکدهٔ‌ ریاضی، و سوق دادن دانشجویان تکمیلی به سمت موضوعات نسبتاً جدیدتر در زمینه‌ٔ جبر و نظریه‌ٔ مدل میدانهای ارزیابی است.

یادداشتهای تایپ شده‌ٔ درس

کلاسهای ضبط شده

درس منطق ریاضی

این سومین تدریس درس منطق ریاضی توسط من در دانشگاه صنعتی اصفهان است. در هر دوره تدریس رهیافت و رویکرد متفاوتی داشته‌ام و البته این امکان، توسط طبیعت رنگارنگ منطق ریاضی برای من فراهم شده است. در تدریس اخیر، موضوع «نظریهٔ مدل» برایم در اولویت خواهد بود.

کلاسهای ضبط شده

 ریاضی عمومی ۱

کلاسهای ضبط شده


ترم دوم ۹۹۰۰

ریاضی عمومی ۲: جزوه‌ درس و فیلمهای درس را مشاهده کنید.

نظریه‌ٔ‌ مجموعه‌ها: فیلمهای درس در این آدرس موجودند. جزوه‌ی درس در  اینجا قرار دارد و با همکاری افشین زارعی تهیه شده است. 

 


ترم اول ۹۹-۰۰

نظریهٔ‌ مدلها

درس نظریهٔ‌ مدلها در این نیمسال، طی همکاری مشترک با پژوهشگاه دانشهای بنیادی تشکیل شده است و دانشجویانی از دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی امیرکبیر آن را اخذ کرده‌اند.  نیمی از درس را من و نیمی دیگر از آن را دکتر مسعود پورمهدیان تدریس کرده‌اند. من بیشتر به کاربردهای جبری نظریهٔ‌ مدلها پرداخته‌ام. پیوند کلاسهای فیلم‌برداری شده‌ی این درس در زیر موجود است:

https://www.aparat.com/v/NOfEn?playlist=601936

مبانی ریاضی

در این نیمسال، درس در سامانهٔ‌ یکتا (ال‌ام‌اس) تشکیل خواهد شد. کلاسهای درس به صورت برخط برگزار خواهند شد. همچنین فیلمهای مربوط به سالهای سابق نیز در زیر موجود است:

https://www.aparat.com/v/K4F1B?playlist=252517

 

ریاضی عمومی ۱

برای این درس در صفحهٔ دانشکده، در قسمت دروس سرویس پیوندی ایجاد شده است. کلاسهای این درس در سامانهٔ‌ ای‌لرنیگ برگزار خواهد شد. همچنین با همکاری سایر مدرسان این درس، فیلمهای برای دانشجویان تهیه شده است که به زودی در قسمتی از سایت دانشکده قرار خواهد گرفت. 

 


ترم دوم ۹۸۹۹ (منطق ریاضی و نظریه‌ی گالوا)

https://mohsen-khani.github.io/9899-2/


ترم اول ۹۸۹۹ (مبانی ریاضی، منطق پیشرفته، ریاضی عمومی ۱)

 https://mohsen-khani.github.io/9899-1/

https://mohsen-khani.github.io/riyazi1-9899/


دوره‌ی ویژه‌ی تابستانی: درسهائی درباره‌ی مجموعه‌های شبه‌جبری و زیرتحلیلی

https://mohsen-khani.github.io/o-minimal/


مبانی ریاضی (نیمسال دوم ۹۸-۹۷)

https://mohsen-khani.github.io/mabani97-98/

مباحثی در منطق (نظریه‌ی مدل جبری، نیمسال دوم ۹۸-۹۷)

https://mohsen-khani.github.io/mabahesidarmantegh9798arshad/

ریاضی عمومی ۲ (نیمسال دوم ۹۸-۹۷)

https://mohsen-khani.github.io/riyazi2972/


منطق ریاضی و نظریه‌ی مجموعه‌ها (نیمسال اول ۹۷، دانشگاه صنعتی اصفهان).

در زیر تارنمای این درس گذاشته شده است:

https://mohsen-khani.github.io/logic97-1/

ریاضی عمومی ۱(نیمسال اول ۹۷، دانشگاه صنعتی اصفهان)

در زیر تارنمای این درس گذاشته شده است:

https://mohsen-khani.github.io/riyazi1-97-1/

ریاضی عمومی ۲  (نیمسال دوم ۹۷-۹۶، دانشگاه صنعتی اصفهان،)

در زیر تارنمای این درس گذاشته شده است:

https://mohsen-khani.github.io/riyazi2962/

مبانی ریاضی (نیمسال دوم ۹۷-۹۶، دانشگاه صنعتی اصفهان،)

در پیوند زیر تارنمای مربوط به این درس، گذاشته شده است:

https://mohsen-khani.github.io/mabani-riyazi/

ریاضی عمومی ۱(نیمسال اول ۹۷-۹۶، دانشگاه صنعتی اصفهان)

در زیر تارنمای این درس گذاشته شده است:

https://mohsen-khani.github.io/riyazi1/riyazi1khani

تارنمای کُلی درس (برای همه‌ی ۹ گروه) نیز در پیوند زیر آمده است:

https://mohsen-khani.github.io/riyazi1

ریاضیِ دو عمومی (نیمسال اول ۹۷-۹۶، دانشگاه صنعتی اصفهان)

در این درس مباحثی از ریاضی عمومی ۲، به دانشجویان رشته‌های غیرفنی آموزش داده می‌شود:

در پیوند زیر تارنمای مربوط به این درس، گذاشته شده است. 

https://mohsen-khani.github.io/riyazi2/

 

مباحثی در منطق (نظریه‌ی مدل، نیمسال دوم تحصیلیِ ۹۶-۹۵، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

در زیر تارنمای این درس گذاشته شده است:

https://mohsen-khani.github.io/modeltheory/

 

ترمهای پیشین در دانشگاه آلبرت لودویگ:

http://home.mathematik.uni-freiburg.de/khani/

 

فایل: